Kode4 Graffiti, May 2014

13920833078_bd00d85482

Samtidig et annet sted…