Kalvebod common #3

14130624035_59358242e7

Samtidig et annet sted…