1 February, 14.42

13974797079_34daed1966

Samtidig et annet sted…