Ploughshares

14083039809_342f32eb58

Samtidig et annet sted…