Moss Bros, Croydon, London CR0

14280828314_656fe386ff

Samtidig et annet sted…