Cardboard Graffiti

14699677307_72b7e863d6

Samtidig et annet sted…