14 June, 20.55

15363182246_154359439b

Samtidig et annet sted…