5 June, 16.47

15325237965_befd3fdd46

Samtidig et annet sted…