13 February, 21.09

4401674939_17060b1566

Samtidig et annet sted…