PEM-SCH-S00126 Tromsøbrua under oppføring

32233439953_075b8fe1bd

Samtidig et annet sted…