London February 24 2017 (53) Hackney Marsh

33051201666_b5e010dec4

Samtidig et annet sted…