London February 24 2017 (76) Wick Woodland Hackney

33092884725_3324e35f45

Samtidig et annet sted…