YC2017_124

32240982624_ae27d1ce48

Samtidig et annet sted…