YC2017_03

32959762191_5e2de8bc50

Samtidig et annet sted…