Det snør det snør tiddelibom

33064581236_240a1f3479

Samtidig et annet sted…