PEM-ROG-00063 Bybrannen i 1969

32990707262_8067c15d2b

Samtidig et annet sted…