PEM-ROG-00062 Bybrannen i 1969

32990706032_4d4ca8b593

Samtidig et annet sted…