PEM-ROG-00059 Bensinstasjon i Sjøgata nr 10

32989053452_63240180ec

Samtidig et annet sted…