Inside the Ailsa Tavern, Twickenham - London.

32995023942_d78be10850

Samtidig et annet sted…