London 23 February 2017 005

33148565875_936449f008

Samtidig et annet sted…