Wintery Sun

32329618724_76253f6190

Samtidig et annet sted…