Brig. Gen. Michael Swezey Retirement Dinner

33152858775_0147612217

Samtidig et annet sted…