Brig. Gen. Michael Swezey Retirement Dinner

32307498084_5b3e643d27

Samtidig et annet sted…