Brig. Gen. Michael Swezey Retirement Dinner

32307478194_9c1b899894

Samtidig et annet sted…