Train in motion

32390268603_2ae6cd8195

Samtidig et annet sted…