Sandhamn 13

32866535550_970b220170

Samtidig et annet sted…