Night bike ride

2822877056_b3d9372036

Samtidig et annet sted…