Oslo

2821028144_329525dd94

Samtidig et annet sted…