Operaen, Oslo

2821033064_4057267b82

Samtidig et annet sted…