Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2859320774_b6e42633a1

Samtidig et annet sted…