Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858493009_c21b133bc1

Samtidig et annet sted…