Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858493163_b6ecd2bbf9

Samtidig et annet sted…