Regiment Sørland

Krutt og kunst.

2858492335_5a8b1e5eb6

Samtidig et annet sted…