14 December, 17.57

3110161201_39b309f2ed

Samtidig et annet sted…