Ole Jørgen Ness & Marit Følstad

3241478646_60d52e18b6

Samtidig et annet sted…