19 March, 22.53

3373827300_b44b2b5471

Samtidig et annet sted…