P1100713

4356715578_144cd5ffa2

Samtidig et annet sted…