12 February, 23.17

4389676867_3d3b84f8a8

Samtidig et annet sted…