Stopp å prøve å bli perfekt. Ingen bryr seg

7643440462_4130f2aac4

Samtidig et annet sted…