Opprørsdue?

7637353788_03e0197b58

Samtidig et annet sted…