20111105-1509-6770.jpg

6314739347_00c0ea23e4

Samtidig et annet sted…