Oslo domkirke

7987123989_f2e48ceb56

Samtidig et annet sted…