Stortingsbygningen

8000842814_872838deaa

Samtidig et annet sted…