09 September, 11.20

6230388964_265d17f564

Samtidig et annet sted…