09 September, 11.19

6230388058_743d0224d4

Samtidig et annet sted…