Rockefeller Center

2858392405_946e271b4e

Samtidig et annet sted…