23 November, 21.24

4136461365_95e7944512

Samtidig et annet sted…