Golf Variant, rot.

8299001567_7458e3de47

Samtidig et annet sted…