Oslo City shopping mall

2840074231_32bd06cebe

Samtidig et annet sted…