12 January, 17.07

6689170909_301f1ffcb4

Samtidig et annet sted…